passivhus

AKTIVT PASSIVT

Passivhus är ett registrerat varumärke. Huset skall därmed uppfylla vissa grundkriterier för att kvala in som ett passivhus. Vårt hus är projekterat enligt följande:

 

Max effektbehov 12 W/m2/år vid dimensionerande utetemperatur, (Lidköping –16 grader C) motsvarande energiåtgång 15 kWh/m2/år, detta gäller för 20 graders inomhustemperatur för vårt hus på 170 m2.

 

- dubbelt så mycket isolering i väggarna jämfört med svensk byggstandard

 

- extra isolerad bottenplatta

 

- extra isolerat tak

 

- den utgående luften värmer upp den inkommande

 

- mycket energisnåla fönster, u-värde 0,84

 

- huset värms upp av de som bor där, av lågenergilampor, ugn, spis, torktumlare, datorer mm

 

- varmvatten värms med fjärrvärme

 

- för extra värmetillförsel finns fjärrvärmebaserat vattenbatteri, värmen sprids via till-luftkanalerna.

 

En av förgrundsgestalterna för passivhus i Sverige och Europa är arkitekten och konstruktören Hans Eek. Han är mannen bakom "Lindåshusen"

-Egentligen är inte det inget konstigt. Lite mer isolering, energieffektiva fönster, och ett värmeväxlarsystem och uppvärmning av de boende, säger Hans Eek.

-Huset i Lidköping är extra spännande eftersom det är det mig veterligen det första enfamiljshuset som byggts som passivhus i Skandinavien.

Men ett passivhus är trots det idag inget unikt. Flera områden med radhus och hyresfastigheter har byggts i Sverige. I Tyskland, Österrike och Schweiz har det byggts mer än 10 000 bostäder enligt passivhusprincipen.

-Jag skulle vara väldigt förvånad om inte alla hus i Sverige inom en femårsperiod byggs enligt passivhusprincipen, säger Hans Eek. (2005)