projekt

AVGRÄNSNING

Det är viktigt att från börja avgränsa projektet, "bygga hus".

Vad skall detta hus inte vara? Vi hade tre utgångspunkter för vårt husbygge: underhållsfritt, energieffektivt och med en vettig ekonomisk kalkyl. Underhållsfritt.

 

Energieffektivt

Vi började titta på att helt enkelt isolera mer och byta ut fönster och dörrar. Men då stötte vi på patrull: Köldbryggor. Någonstans möts den kalla utomhusluften av den varma inomhusluften. Om det sker inne i en tjock vägg, är det inte bra eftersom i mötet skapas fukt och fukt orsakar röta och mögel i organiskt material. Men det finns sätta att komma runt detta. Vårt val blev: Dubbla väggelement med ett absolut tätt skikt däremellan, supereffektiva fönster, U-värde 0,85, extra isolerad bottenplatta och extra isolering i tak. Innan färdigställning så åprovtrycktes hela huset. luftläckaget ur huset fick endast motsvaras av en yta stor som en handflata för att godkännas. Huset blev godkänt,

 

Totalkostnad

Vi vill inte lägga alla pengar på vårt boende. Därför är det viktigt att komma ned i rimliga summor för husproduktionen. Vi satte en övre gräns och har därför fått anpassa oss efter det och planera det väl, med så få "döda" ytor som möjligt.

 

Moment som ingår i vår projektering/planering:

1. skiss ytor

2. enkel skisskonstruktion av huset

3. ernergiberäkning

4. omriting av hus

5. ny ernergiberäkning

6. fastställande av slutliga ritningar

7. avtal

8. grund, vägg och takkonstruktion

9. start slutprojektering

10. byggstart